วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ   นางสาววีญาภัทร   มัชมี 
ชื่อเล่น  บรีส
ค.บ.4 คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภูมิลำเนา  37/1 ม.ต. ปากแรต    อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี 70110
คติประจำใจ  อย่ากลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง